Werk Stress

stresspreventie | burn-out begeleiding | stressmanagement

workshop stresspreventie (ook online)

Een beetje stress is niet erg! Maar wanneer wordt ‘een beetje’, ‘teveel’? "Veel werkplezier gaat verloren door stress" - dat kan echt anders!

Stress is echt niet altijd slecht. Sterker nog, zonder stress kunnen we niet functioneren. Maar er is een groot verschil tussen positieve stress en negatieve stress.

Tijdens deze korte èn inspirerende workshop stresspreventie vertellen we wat stress nu eigenlijk is. We hebben het over de functie van stress en leggen het verschil tussen positieve en negatieve stress uit. We vertellen wat stress op fysiologisch, emotioneel en mentaal niveau met je doet. En bovenal wat je hier zelf aan kunt doen.

We gaan met stress aan de slag. Deelnemers leren de eigen stresssignalen en triggerpoints kennen èn hier mee om te gaan. We vragen niemand het achterste van de tong te laten zien. Houden het licht en luchtig en leren je hoe je je stresslevel kunt verlagen middels simpele & easy to use tips & tricks. 

De workshop is praktisch ingestoken. Bij Werk Stress weinig theoretische modellen. We nemen de (werk)praktijk van alle dag als uitgangspunt.

Resultaat

Het resultaat van de workshop stresspreventie is dat je meer inzicht hebt in stress en de mogelijke gevolgen hiervan. Je kent je stresssignalen en stresstriggers. Je weet hoe je voor een goede basis zorgt om zo goed mogelijk bestand te zijn tegen stress. En bovenal weet je welke tools ingezet kunnen worden om je beter te voelen als de stress toeslaat.

Duur: 2 tot 2,5 uur. Aantal deelnemers in overleg.

Stress op het werk is beroepsziekte nummer 1

Meer dan een miljoen mensen loopt jaarlijks het risico op een burn-out.
Eind 2019 publiceerde TNO het factsheet: werkstress, burn-out en verzuim. Een paar cijfers:

  • 36% van werk gerelateerd ziekteverzuim ontstaat door werkstress. Dat zijn 7.555.000 verzuimdagen
  • 1 miljoen Nederlanders hebben last van burn-out klachten
  • Jonge werknemers van 25 – 35 hebben relatief vaak burn-out klachten, namelijk 17%
  • Ruim 3 miljoen Nederlandse werknemers geven aan behoefte te hebben aan maatregelen tegen werkstress.
  • Aan 1 op de 3 ziekmeldingen ligt stress ten grondslag.

Neem contact op