Werk Stress

stresspreventie | burn-out begeleiding | stressmanagement

stresscounselor & coaching

wat kan een stresscounselor voor je doen? wat is coaching?

Wat kan een stresscounselor voor je doen?

Een stresscounselor helpt mensen om te gaan met stress. Door middel van gesprekken geven we je inzicht in de oorzaken en gevolgen van stress en stress gerelateerde klachten. Je krijgt inzicht in je handelen en denkpatronen. En we kijken samen hoe je stress verminderd kan worden.

Bij counseling is er sprake van een klacht, je hebt ergens last van. Een counselor begeleidt psychisch gezonde mensen die privé of op het werk in een situatie terecht zijn gekomen die als pijnlijk, ongemakkelijk of ongewenst wordt ervaren. Counseling is geschikt voor iedereen die stress ervaart, het gevoel heeft dat alles te veel is of tegen problemen aanloopt binnen het gezin, werk of relaties.

Misschien loop je tegen problemen aan waarvoor geen oplossingen lijken. Omdat afhankelijkheden te groot zijn. Of er terugkerende verschillen van inzicht zijn. Verantwoordelijkheden niet duidelijk zijn belegd. Het kost je veel tijd en energie om oplossingen te bedenken voor problemen waar je geen invloed op hebt. En dat begint te knagen. Je zoekt naar veerkracht om met onverwachte zaken om te gaan.

Counseling is een laagdrempelige en praktische vorm van hulpverlening. Gesprekken die worden gevoerd zijn no-nonsense. Je komt immers met een probleem of vraag en je wilt er een oplossing voor of antwoord op.

Bij counseling ligt de nadruk op het aanspreken van je eigen vermogen om problemen op te lossen. Dit heeft als voordeel dat de oplossingen die worden gevonden bij jou passen, en zodoende ook beter eigen gemaakt worden. Je wordt geholpen om zelf tot een passende oplossing te komen.

Wat is coaching?

Coaching is een onderdeel van counseling. Als je voor ogen hebt waar precies het probleem zit en wat je zou willen veranderen of leren wordt je gecoacht op hoe je datgene wilt ook daadwerkelijk kunt bereiken.

Je kunt bij Werk Stress zonder verwijzing van een huisarts of specialist terecht voor een coaching-en/of counselingtraject.

Counseling en/of coaching is geen therapie. Om trauma’s uit het verleden te verwerken ga je in therapie.

Lees hier meer over het Werk Stress traject, snel van je stress af!

Neem contact op