Werk Stress

stresspreventie | burn-out begeleiding | stressmanagement

coaching op de werkplek

On-the-job-coaching

Bij on-the-job-coaching begeleiden we de medewerker op de werkplek. 

Tijdens het coachtraject loopt Werk Stress mee als coach en vertrouwenspersoon. De begeleiding is gericht op de medewerker en richt zich op het geordend organiseren van de werkzaamheden en taken, persoonlijk leiderschap en stressmanagement. Op een manier die bij de betreffende medewerker past. We kijken naar de positie die de medewerker binnen het team of de afdeling inneemt. En bespreken de sterke en zwakke punten van de medewerker en hoe hiermee om te gaan.

Coaching op de werkplek is bijvoorbeeld geschikt voor medewerkers die graag zien dat iemand meekijkt bij het organiseren van de werkzaamheden. Of om iemand te begeleiden bij re-integratie.

Een combinatie van coachingsgesprekken en begeleiding op de werkplek is uiteraard ook mogelijk.

Coaching door Werk Stress is geschikt voor psychisch gezonde mensen die in een situatie terecht zijn gekomen die als ongewenst wordt ervaren.

Stress op het werk is beroepsziekte nummer 1

Meer dan een miljoen mensen loopt jaarlijks het risico op een burn-out.
Eind 2019 publiceerde TNO het factsheet: werkstress, burn-out en verzuim. Een paar cijfers:

  • 36% van werk gerelateerd ziekteverzuim ontstaat door werkstress. Dat zijn 7.555.000 verzuimdagen
  • 1 miljoen Nederlanders hebben last van burn-out klachten
  • Jonge werknemers van 25 – 35 hebben relatief vaak burn-out klachten, namelijk 17%
  • Ruim 3 miljoen Nederlandse werknemers geven aan behoefte te hebben aan maatregelen tegen werkstress.
  • Aan 1 op de 3 ziekmeldingen ligt stress ten grondslag.

Neem contact op